top of page

Chalotte Nykjær

Konsulent - Respiratoriske opgaver

Chalotte løser komplekse opgaver ved vores respiratoriske borgere, deres familier og de hjælpere, som vi har ansat.


Chalottes arbejdsopgaver ifm. drift af teams indebærer i store træk:


  • Den personaleledende opgave for hjælperne på teamene, som i høj grad foregår via fjernledelse, samt fysiske møder med hjælperne, hvor der tages hånd om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

  • Faglig sparringspartner for hjælperne i relation til deres opgavevaretagelse ved borger.

  • Koordinerende, formidlende og eksekverende led mellem region, kommune, hjælper og borger

Tlf.: 2530 5588

Chalotte Nykjær
bottom of page