top of page

1

Tryghedsforløb for demensramte

Formålet med forløbet er, at personalet på sigt selvstændigt vil kunne varetage arbejdet omkring borgeren i et trygt og sikkert miljø.

 

Målet er ligeledes at borgeren opnår en værdig og tryg hverdag, hvor borgeren kan indgå i relationer med andre af kortere eller længere varighed.

Vores medarbejdere er oplært i at yde personcentreret omsorg.

2

Akut vikar, når I har brug for det

Vi rykker hurtigt ud med vores pædagogiske medarbejdere, sikkerhedsmedarbejdere, tryghedsmedarbejdere og pædagogiske vagter.

Vores dygtige medarbejdere er klar til at skabe tryghed hos jer, når behovet opstår - uanset om det er et akut opstået behov eller om I har brug for hjælp i et længerevarende forløb.

3

Specialister i

Særforanstaltninger

Vi hjælper jer og borgeren med at få trygheden tilbage.

Har I en borger på social og sundhedsområdet, som I har svært ved at hjælpe, grundet at borgeren fx har en udfordrende adfærd, så kan vi hjælpe såvel borgeren som de ansatte.

 

I den Socialpædagogiske indsats vil der overordnet være tilknyttet en teamkoordinator. 

Vi hjælper også med vikarer til:

9F68FE6A-CBAD-40B9-B9CD-63B773D1FD97.jpeg

Vikarer til Pleje & Sundhedsområdet

 

Opgaven:

Kerneopgaven er bl.a. at yde individuel omsorg, pleje og praktisk bistand, i samarbejde med beboeren, de pårørende og det professionelle netværk.

 

Det gør vi ved at møde borgeren der hvor de er i eget liv og derigennem skabe tryghed og livskvalitet for borgeren.

Kvalifikationer:

Vores vikarer til pleje- og sundhedsområdet er fortrinsvist social- og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, sygeplejersker og omsorgsmedhjælpere med flere års erfaring med pleje og omsorgsopgaver.

Hvor:

På plejehjem, hjemmepleje, demensafsnit og i forbindelse med aflastning.

11062b_7d919d7873fa4e82be2a2b9cd9e4c3c0~mv2.jpeg.webp

Vikarer til Vuggestue & Børnehave

 

Opgaven:

Vi er et dedikeret pædagogisk vikarbureau, der har tilknyttet mange vikarer, der har erfaring inden for det pædagogiske felt. Vi har derfor en stor base af vikarer med erfaring fra deres arbejde med børn.

Kvalifikationer:

Vores vikarer er pædagoger, pædagogiske assistenter, samt ufaglærte med der har stor pædagogisk erfaring i arbejdet med børn.

Hvor:

Børnehaver, privatskoler og vuggestuer samt dagplejer.

0B215359-024C-432E-9828-DF0E5B2432A1.jpeg

Vikarer til
Handicapområdet

 

Opgaven:

Kerneopgaven er at være medvirkende til at handicap- pede borgere får den rigtige støtte og hjælp, når det faste personale af en eller anden grund er fraværende.​

Det gør vi fx ved at indgå i normeringen på lige fod med de fastansatte og bistå dem i at yde den planlagte støtte og hjælp. 

Kvalifikationer:

Vores vikarer er pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, handicap hjælpere og personale med specifik plejeerfaring inden for handicapområdet og med min. 2 års erfaring. Vores personale kan respiratorisk overvågning, førstehjælp og har kørekort og erfaring i at arbejde i teams.

Hvor:

På bosteder, privat adresse, på plejehjem ol

54F21B59-B512-45A2-B25A-961A23735EFB_1_102_o.jpeg

Vikarer til Botilbud & Institutioner

 

Opgaven:

Vi er et dedikeret pædagogisk vikarbureau, der har tilknyttet en stor stab af dygtige og erfarne medarbejdere indenfor det pædagogiske felt. Vi kan derfor tilbyde jer vikarer, der har stor erfaring med at arbejde med voksne og unge på fx botilbud og institutioner.

Kvalifikationer:

Vores vikarer er pædagoger, pædagogiske assistenter og ufaglærte med stor pædagogisk erfaring i arbejdet med voksne, børn og unge.

Hvor:

Botilbud, institutioner og borgers eget hjem.

08BE1616-1F88-4358-A84D-D22D77BFFA21.jpeg

Vikarer til det
Psykiatriske område

 

Opgaven:

Kerneopgaven er her at levere psykiatriske vikarer, der kan indgå i samspillet med borgere med psykiatriske diagnoser, og som har stor erfaring med at arbejde med psykiatriske patienter og borgere.

Kvalifikationer:

Vi har omfattende erfaring i arbejdet med levering af bl.a. tryghedsskabende personale, der kender til afdelinger og arbejdsgange i psykiatrien.

 

Vores vikarer har en baggrund som fx sociale- og sundheds- assistenter, pædagoger, og sygeplejersker. Alle vikarer har 

flere års erfaring med arbejdet med psykiatriske patienter.

Hvor:

På bosteder, psykiatriske bosteder, psykiatriske afdelinger, projekter, psykiatrisk hjemmepleje ol.

51E6488E-9CA9-40A0-9DE7-71E1E552A2EF_1_102_o.jpeg

Vikarer til Projekter & Særindsatser

 

Opgaven:

En socialpædagogisk indsats handler for os om at hjælpe borgeren til at få en stabil og tryg hverdag. Om borgeren har en demenssygdom, handicap, psykiske udfordringer eller et misbrug m.fl., er underordnet. 

 

Kvalifikationer:

Vores vikarer er pædagoger, pædagogiske assistenter, Social og sundhedsassistenter samt ufaglærte med stor pædagogisk erfaring i arbejdet med voksne.

Hvor:

Projekter på bl.a. botilbud, institutioner, borgers eget hjem eller indsatser som vi varetager.

Indhent et tilbud - Attraktive priser

Indtast din kontaktinformation og vi ringer dig op hurtigst muligt.

Tak for din indsendelse!

bottom of page