top of page
1446906402_152994b6ec_z.jpeg

Whistleblowerordning

Ad-Hoc Services whistleblowerordning

Ad-Hoc Services whistleblowerordning har til formål at øge mulighederne for, at vores medarbejdere kan ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen uden at frygte for negative konsekvenser. Formålet med whistleblowerordningen er således at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle (lov)overtrædelser og alvorlige uregelmæssigheder.

Oplysninger, der kan indberettes om:

Ad-Hoc Services whistleblowerordning kan anvendes til indberetning af oplysninger om alvorlige overtrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som ikke nødvendigvis kan henføres til en bestemt lovovertrædelse. Der kan indberettes om forhold, der har fundet sted eller vil finde sted i Ad-Hoc Service.

En lovovertrædelse eller et øvrigt forhold vil som udgangspunkt være alvorligt, hvis det er i offentlighedens interesse at få det frem i lyset. Overtrædelser af bagatelagtig karakter er ikke omfattet, ligesom overtrædelser af uvæsentlige bestemmelser heller ikke er omfattet.

Indberetninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold er som udgangspunkt ikke omfattet, medmindre der er tale om seksuel chikane eller grov chikane.

Oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, som bl.a. regler om sygefravær, påklædning og oplysninger om andre personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, vil som udgangspunkt ikke anses som grove overtrædelser og skal dermed ikke indberettes til Ad-Hoc Services whistleblowerordning. Sådanne oplysninger kan i overensstemmelse med gældende retningslinjer indgives til nærmeste leder eller HR-afdeling.

 

Du kan bruge indberetningsformularen til at indberette alvorlige forhold eller mistanke om alvorlige forhold, du måtte have vedrørende adfærd fra Ad-Hoc Services medarbejdere eller andre, der handler på vegne af Ad-Hoc Service.

Alvorlige forhold, der kan indberettes, kan for eksempel være:

  • økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk

  • fysisk vold og seksuel misbrug, overgreb eller krænkelse

  • udøvelse af ulovlig diskrimination

  • brug af børnearbejde

  • overtrædelse af menneskerettigheder

  • grov chikane

  • uberettiget brug af Ad-Hoc Services midler

  • korruption

  • anden ulovlig adfærd

Det forudsættes, at whistlebloweren er i god tro om oplysningernes rigtighed.

Inden du sender en indberetning, er det vigtigt at du grundigt har læst og forstået Ad-Hoc Services  whistleblowerpolitik.

 

Ad-Hoc Services whistleblowerpolitik

Ad-Hoc Service opfordrer til, at du anfører dit navn i indberetningen, da det kan være vanskeligt at undersøge din sag, hvis du vælger at være anonym. Ad-Hoc Service sikrer anonymitet i videst muligt omfang, når vi behandler sagen.

Ekstern Whistleblower Datatilsynet

Indsend en indberetning

Er indberetningen anonym? Så udfylder du ikke følgende felter:

Fornavn, Efternavn, Telefon og Adresse. Email skal vi bruge for at kunne kommunikere med dig.

Tilhørsforhold til Ad-Hoc Service?
Upload fil
bottom of page