top of page

Vikarer til Social- og Sundhedssektoren

Vikarer til Psykiatri- & Socialområdet

Ad-Hoc Service er et dedikeret pædagogisk vikarbureau, der bl.a. tilbyder kompetente vikarer til døgninstitutioner, botilbud, plejecentre, demensplejen, hospitaler, psykiatrien, samt bostøtte i eget hjem.

At havde tilknyttet gode pædagogiske vikarer er en vigtig ressource, der kan bringe værdifulde erfaringer og kompetencer med ind i institutionen. Vores vikarer kender hverdagen på dag-, døgn- og specialinstitutioner, behøver ingen oplæring og kan falde ind som en helt naturlig del af tilbuddets daglige rytme.

De mange institutioner, der gør brug af vores vikarer, har typisk et mindre fast team af vikarer tilknyttet, dette sikrer at det hver gang, er et genkendeligt ansigt, der møder børn, brugere og voksne.
 
Vi hjælper jer, når det brænder på, men også i de situationer hvor I har brug for aflastning af personalegruppen, eller når særlige udfordringer kræver en specialuddannet og robust pædagog som en ekstra tryghedsskabende hjælp. Hos Ad-Hoc Service får I en mødestabil og kompetent vikar med de rette faglige kvalifikationer, når I har brug for hjælp.
 
Vi uddanner løbende vores vikarer og tilbyder et stort og omfattende kursuskatalog indenfor e-læring og efteruddannelse.


Kontakt kundecenteret 
Din nye medarbejder er kun 1 klik eller telefonopkald væk - Kontakt Ad-Hoc Service for at bestille en eller flere vikarer. 
 
I kan ringe til os alle dage fra kl. 06.00 til 24.00 på tlf. 7735 5000 eller sende os en mail på: booking@ad-hoc-service.dk

Vi glæder os til at høre fra jer, men allermest til at finde den helt rette vikar til jer.

Faggrupper

 • Socialpædagoger

 • Pædagoger

 • Pædagogisk Assistenter

 • Psykiatrimedarbejder

 • Pædagogmedhjælper

 • Pædagogstuderende

 • Socialrådgiver

 • Lærer

 • Social- og sundhedsassistenter

 • Sygeplejersker

 • Handicaphjælpere

 • Læger

 • Medicinstuderende

 • Og mange andre

Seneste nyheder

Godkendt som § 66 opholdssted

Læs mere her: afgørelsesbrev §66

Fordomme skaber dårligt ry om SOSU-assistenter

Læs artiklen her: tv2.dk

Anbringelse af unge - et godt alternativ

Læs artiklen her: ast.dk

Tabu og stigmatisering

Læs artiklen her: psykiatrifonden.dk

“Vi oplever, at samarbejdet med Ad-Hoc Service er professionelt og med fokus på fagligheden blandt personale og ledelse. Vi vil helt sikkert benytte jer igen, når vi har behov for en ekstern leverandør til komplekse opgaver.”

Botilbudsleder, Kerteminde Kommune

Socialfaglige indsatser

Sikkerhedsvagt i psykiatrien
Vores personale er specialuddannede og trænede i, at kunne håndtere særlige situationer på afdelinger, hvor personalets eller øvrige patienters sikkerhed er truet.

Se vores ydelser her
 
Tryghedsforløb demensramte
Hos Ad-Hoc Service er vores medarbejdere oplært i at yde en personcentreret omsorg, hvor de sætter personen i centrum fremfor sygdommen. Vores tilgang bygger på Tom Kitwoods omsorgsfilosofi.

Se vores ydelser her
 

Specialister i Særforanstaltninger

Har I en borger på social og sundhedsområdet, som I har svært ved at hjælpe, grundet at borgeren fx har en udfordrende adfærd, så kan vi hjælpe såvel borgeren som de ansatte.

 

Se vores ydelser her


Rekruttering og Try & Hire
Har du brug for et kvalitetsbevidst rekrutteringsbureau, der skaber værdi for din virksomhed? Så hjælper Ad-Hoc Service dig med en effektiv rekruttering af dine fremtidige medarbejdere, så du undgår dyre fejlansættelser, der kan gå ud over både drift, omsætning og vækst.

Læs mere om vores Rekrutterings- og Try & Hire løsninger.

magt kursus_edited.jpg
DF58BC12-56A8-48DA-8012-6781DA2CB4B6_edited_edited_edited.jpg
iStock-508468425.jpeg

Vikarbureauet Ad-Hoc Service ApS

Animationsvideo - Undertekster

Ad-Hoc Service ApS
Animationsvideo - Undertekster
Søg video...
Animationsvideo - Undertekster

Animationsvideo - Undertekster

01:35
Afspil video
Profilfilm - Normal version

Profilfilm - Normal version

01:32
Afspil video
Specialindsatser

Hos Ad-Hoc Service tilbyder vi støtte, pleje og omsorg til borgere i eget hjem eller på botilbud og institutioner, hvor der er behov for ekstra fagligt personale med ekspertise i konfliktnedtrapning.
 
Vi skaber sammen med det faste personale gode og holdbare løsninger, der er målrettet den enkelte borgers udfordringer og behov.  ​


Tryghed og støtte 
Vi har specialiseret os i arbejdet med borgere, hvor det grundet uhensigtsmæssig eller personfarlig adfærd ikke er muligt at levere den nødvendige hjælp og støtte til borgeren.
 
Vores primære mål er at
øge fagligheden, tillid, trivsel og omsorg inden for det tryghedsskabende pædagogisk arbejde. Faglighed og relationsdannelse er væsentlige faktorer til trivsel, for kun igennem dette øges evnen til at lære nyt, indgå i sociale fællesskaber og andet der øger selvtillid og selvværd.

Projektorienteret
Indsatsen kan fx være midlertidig indtil der er fundet et egnet tilbud eller fast personale er på plads. Målet med indsatsen kan være at afklare, beskrive, overtage eller klæde det faste personale på ifht. en borger med indad- eller udadreagerende adfærd.

Fagligheden først
I samarbejde med kunden udarbejdes der en grundig indsats beskrivelse og vi sammensætter med kunden et team, der har de nødvendige kompetencer og erfaringer til at kunne udføre opgaven på bedst mulig vis.

Kandidatsøgning
Vi kender vores medarbejdere godt, derfor kan vi håndplukke kvalificerede kandidater, som passer til den enkelte indsats.

2023-04-partner-violence-tile_tcm7-315403.jpeg

Vi tror på det langsigtede samarbejde.
”De bedste leverandør/kundeforhold er de, hvor begge parter er tilfredse med aftalen og har et fællesskab omkring produktet. Det er også de forhold, der varer længst.”
Bo Højlund Christensen - Indehaver/partner

Billede 4.jpeg
Billede 6_edited.jpg
Middelfart kommune logo_edited.png
Aabenraa kommune logo.jpeg
LOGO-Odense-kommune1_edited.jpg
Billede 8.jpeg
Billede 3_edited.jpg
Billede 5.jpeg
Billede 7.jpeg
preview_COLOURBOX14301351.jpeg
bottom of page