top of page

Ny medarbejder

Kundekonsulent - Region

xxxx løser komplekse opgaver ved vores respiratoriske borgere, deres familier og de hjælpere, som vi har ansat.


xxxx arbejdsopgaver ifm. drift af teams indebærer i store træk:


  • Den personaleledende opgave for hjælperne på teamene, som i høj grad foregår via fjernledelse, samt fysiske møder med hjælperne, hvor der tages hånd om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

  • Faglig sparringspartner for hjælperne i relation til deres opgavevaretagelse ved borger.

  • Koordinerende, formidlende og eksekverende led mellem region, kommune, hjælper og borger.


Ad-Hoc Service ApS er en privatejet social- og sundhedsfaglig virksomhed, der leverer specialiserede vikarservice til bl.a. bosteder og socialpsykiatrien. Ydelserne vi leverer, er tilpasset til blandt andet plejehjem, bosteder og sygehuse. Ad-Hoc Service er dermed med til at levere det ekstra, der gør, at alt går op i en højere enhed.

Tlf.: xxxx xxxx

Ny medarbejder
bottom of page