top of page
Søg
  • Forfatters billedeBo Højlund Christensen

Afstemt Pædagogik

Opdateret: 6. nov.

Afstemt Pædagogik er en effektiv metode som Socialstyrelsen anbefaler i forhold til særforanstaltninger. En særforanstaltning er en indsats der har en personalenormering på 1:1 hele døgnet. Der er således tale om særdeles omfattende foranstaltninger, primært anvendt i forhold til borgere med stærkt udadreagerende eller selvskadende adfærd. Metoden, der er anvendt i projektet, er inspireret af ”Low Arousal”. Metoden går kort fortalt ud på at identificere tegn på udfordrende adfærd, have en plan for hvad man gør under en negativ hændelse (udadreagerende, selvskadende adfærd), samt en plan for hvad der gøres efter en hændelse. ​ Læs mere om Afstemt Pædagogik på socialstyrelsen hjemmeside her

7 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Ad-Hoc Service leverer engagerede og kvalificerede pædagogiske medarbejdere med flere års erfaring inden for det specialpædagogiske område. Sammen med jer, finder vi det helt rigtige match mellem borg

Formålet med LA2 – Metodemanual er at forebygge trusler, vold og magtanvendelse samt at fremme trivsel på bosteder. Metodemanualen omsætter nyeste teoretiske og praksisudviklede viden om forebyggelse

Generelt har anvendelse af vikarer flere fordele. Hvis vikarerne derudover har specialuddannelser, der er tilpasset kundens specifikke behov, bliver det endnu mere attraktivt at have en god kontakt ti

bottom of page