top of page
Søg
  • Forfatters billedeBo Højlund Christensen

Har I brug for vikarer akut? Ad-Hoc Service kan rykke ud med kort varsel

Det er en kendt sag, at der i flere år har været efterspurgt flere varme hænder i social- og sundhedssektoren. Udtrykket ”varme hænder” er en anden måde at formulere det faktum, at der har manglet uddannet personale på plejecentre, sygehuse, i psykiatrien, botilbud o.lign.Når det har været svært at finde medarbejdere til faste stillinger, er det godt, at der findes vikarbureauer i lighed med Ad-Hoc Service. Vores kunder og samarbejdspartnere sætter stor pris på vores professionalisme i både faglighed og ledelse, og vi sætter en ære i at udføre enhver opgave med både hoved og hjerte.Akut vikar når behovet er der

Ingen skal vente forgæves, og når behovet for hjælp opstår, skal det løses med det samme. Det er vores helt klare mål, at når behovet er akut, rykker vi ud og skaber tryghed hos jer øjeblikkeligt. Det gælder, hvad enten I har brug for pædagogiske medarbejdere, tryghedsmedarbejdere, vagter, plejepersonale eller handicaphjælpere.Der er flere fordele ved at have en vikar, der kan rykke ud med ganske kort varsel. Vi har her listet nogle af dem, vi har erfaring for værdsættes højt hos vores kunder.


Fleksibilitet

En vikar, der kan træde hurtigt til, giver institutionen eller skolen større fleksibilitet i håndteringen af uforudsete situationer. Hvis flere af de faste medarbejdere pludseligt bliver syge, for eksempel under en epidemi som coronakrisen, eller blot oplever ekstra travle perioder, er det klart en fordel at kunne stole på en akut vikar.


Kontinuitet

Ved at have et samarbejde med et pålideligt firma som Ad-Hoc Service kan I opretholde en mere jævn drift og undgå afbrydelser, når der opstår uforudsete hændelser.Hurtig reaktion på behov

Hvis der opstår et pludseligt behov for ekstra arbejdskraft ud over de faste medarbejdere, kan en vikar med kort varsel træde til og hjælpe med at imødekomme de akutte krav.


Mindre stress for faste medarbejdere

Når der altid er en vikar til rådighed, behøver jeres faste medarbejdere ikke bekymre sig så meget om at dække pludselige fraværssituationer. Det vil reducere stressniveauet betydeligt og forbedre det generelle arbejdsmiljø.


Specialiseret viden

De af vores vikarer, der kan rykke ud med kort varsel, har specialiseret viden og erfaring, der gør det muligt at håndtere lige netop jeres specifikke opgaver og/eller ansvarsområder.


Hurtig indlæring

En vikar, der er i stand til at træde til hurtigt, har vist sig at have evnen til at lære hurtigt og tilpasse sig enhver arbejdssituation og krav på meget kort tid.


Lavere omkostninger

Ved at have en vikar, der kun arbejder, når der er behov for vedkommende, kan I undgå at have overskydende personale i perioder med lav aktivitet. Det vil helt naturligt medvirke til at holde jeres lønomkostninger nede.


Samlet set kan en vikar, der kan rykke ud med kort varsel, være afgørende for at opretholde en smidig og effektiv drift, især når der opstår uforudsete begivenheder.


FAQ

Er en akut vikar dyrere, end når der rekvireres med længere varsel?

Nej, både pris og betingelser er altid de samme, uanset om vikaren skal rykke ud akut eller med tidsbestemt varsel.

Er en akut vikar kun tilgængelig, mens situationen er akut?

Kan vi altid være sikre på at få en kvalificeret vikar, når vedkommende sendes ud akut?


11 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Opgaveforløbet fra kontakt til afslutning

Ad-Hoc Service leverer engagerede og kvalificerede pædagogiske medarbejdere med flere års erfaring inden for det specialpædagogiske område. Sammen med jer, finder vi det helt rigtige match mellem borg

Comments


bottom of page