top of page
Søg
  • Forfatters billedeCasper B. Petersen

Projektorienterede særindsatser: Vores tilgang og ekspertise


Hos Ad-Hoc Service er vi eksperter i at arbejde med mennesker, der ikke umiddelbart kan få den nødvendige støtte og hjælp andre steder. Det kan der være mange grunde til, for eksempel kan udadreagerende eller anden uhensigtsmæssig adfærd være en udfordring for mange institutioner og bosteder.

Med mennesket i fokus er vores mål at yde høj faglig omsorg i vores pædagogiske arbejde. Med vores høje faglighed og evne til at skabe relationer mellem vikar og borger skaber vi optimal trivsel for alle parter.


Projektorienterede særindsatser

Uanset hvor du har brug for vores assistance, kan vi varetage projekter for dig og din institution. Vi har erfaringer fra botilbud, institutioner, borgerens eget hjem, demensafsnit, psykiatrisk hjemmepleje etc. Vi tilbyder både projektorienterede og midlertidige indsatser, indtil stabilt og fastansat personale kan tilvejebringes.

Projektorienterede særindsatser inden for vores ekspertiseområder kan bestå af målrettede initiativer eller programmer, der implementeres for at forbedre livskvalitet, trivsel og udviklingsmuligheder. Først og fremmest for de mennesker, der bor eller opholder sig på disse steder, men også for pårørende og andre sociale netværk.


Hvad lægger vi vægt på i disse særindsatser?

Allerøverst på vores prioriteringsliste står ordet ”faglighed”. Uanset hvad vi lægger af indsatsplaner, har vi altid fagligheden i baghovedet, når vi matcher de nødvendige kompetencer og erfaringer for at løse opgaven til alles tilfredshed.

Dernæst tager vi fat på følgende:


Individuelle udviklingsplaner

Udarbejdelse af skræddersyede planer for hver beboer eller bruger, hvor vi fastlægger deres individuelle behov, mål og udviklingsområder. Det kan for eksempel omfatte personlige og faglige mål, der hjælper den enkelte med at opnå sit fulde potentiale.


Specialiserede pædagogiske metoder

Igangsættelse af pædagogiske tilgange og metoder, der er skræddersyet til de specifikke behov og udfordringer, som beboerne eller brugerne står over for. Det kan være anvendelse af alternative undervisningsmetoder eller tilpasning af aktiviteter for at imødekomme individuelle behov.Socialt inkluderende aktiviteter

Udvikling af programmer og aktiviteter, der fremmer social interaktion, inklusion og fællesskab. Her tænker vi på aktiviteter som sportsbegivenheder, kunst- og håndværksevents, udflugter og andre fællesoplevelser.


Fokus på sundhed og velvære

Implementering af sundhedsfremmende programmer, herunder kostvejledning, motion og mentalt velvære. For os er det vigtigt at forbedre både den fysiske og den mentale sundhed hos beboere eller brugere.


Udvikling af nye plejeprogrammer

Vi kommer også ud for at skulle oprette specialiserede plejeprogrammer til patienter med specifikke behov. Ad-Hoc Service har stor erfaring med demenspleje og rehabiliteringsprogrammer. Nogle projekter kan desuden omfatte samarbejde med andre sektorer såsom sundhedsvæsenet, uddannelsessektoren eller den private sektor for at styrke plejetilbuddene og sikre en holistisk tilgang til pleje.


Involvering af familie og netværk

Det ligger os meget på sinde at fremme samarbejdet og kommunikationen med beboernes eller brugernes familier. Herved kan vi bidrage til at skabe et stærkt støttenetværk og styrke forholdet mellem bostedet eller institutionen og familiemedlemmer og øvrigt netværk.

Generelt har projektorienterede særindsatser til formål at skabe et mere positivt og støttende miljø, der fremmer individuel udvikling og trivsel for dem, der bor eller opholder sig på bosteder og institutioner. Det gælder naturligvis også for de borgere, der modtager vores særindsatser i eget hjem.FAQ


Er det kun på institutioner, I tilbyder projektorienterede indsatser?

Vi tilbyder alle vores indsatser på så forskellige lokationer som botilbud, institutioner, eget hjem, demensafsnit, psykiatriske opholdssteder etc.


Hvilke uddannelser har Ad-Hoc Services vikarer?

Vores vikarer er bl.a. pædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejerske og mange andre sundhedsfaglige medarbejdere.


Kan Ad-Hoc Service tilpasse ydelserne til den enkelte bruger?

Vi udarbejder altid skræddersyede planer for hver bruger og tager hensyn til individuelle behov, mål og udviklingsområder.

16 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Opgaveforløbet fra kontakt til afslutning

Ad-Hoc Service leverer engagerede og kvalificerede pædagogiske medarbejdere med flere års erfaring inden for det specialpædagogiske område. Sammen med jer, finder vi det helt rigtige match mellem borg

Komentar


bottom of page